-Çam ağaçları dünya üzerine yayılmış olan ve neredeyse tüm ülkelerde yetişme alanı bulmuş en geniş kapsamlı ağaç türlerinden bir tanesidir.

-Çam ağaçlarının dünya üzerinde 100’den fazla türü bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi ise ülkemizde de geniş yayılım alanı bulmuştur. Ülkemizde toplam ağaçlık alanların neredeyse 3/5’ilk kısmını oluşturduğu yönünde bazı bilgiler bulunmaktadır. Ülkemizde yetişmekte ve geniş alanlarda bulunan bu 5 çam ağacı türleri ise Karaçam, kızılçam, sarıçam, İran çamı ve Halep çamıdır.

-Çam ağaçları oldukça dayanıklı ağaçlardan olup aynı zamanda neredeyse tüm topraklarda yetişme özelliği gösterirler.

-Çam ağaçları iğne yapraklı ağaç türlerinden olup yaz kış yapraklarını dökmeyen ağaçlardan bir tanesidir.

-Çam ağaçları uzun ömürlü ağaç türlerinden bir tanesi olup uygun ortamlar bulmaları halinde bazı türlerinde 1000 yıla kadar yaşam sürdükleri bilinmektedir. Bazı türlerinde isem yaşam süreleri 100-200 yıl kadardır.

-Çam ağaçları kuraklığa dayanıklı bir ağaç türü olması sebebiyle ülkemizde birçok yerde fidanı dikilmekte ve yetiştirilmektedir.

-Çam ağacının en önemli özelliği ise kozalaklarıdır. Özellikle kozalakları süs için kullanılmakta ve yakacak olarak birçok yerde toplanmaktadır. Bu kozalaklar çam ağacının çoğalmasını sağlayan tohumlarıdır aynı zamanda. Çam kozalakları erkek kozalak ve dişi kozalak diye iki türde bulunmakta olup, yukarıda bahsettiğimiz kozalaklar dişi kozalaklardır. Dişi kozalaklar ağacımsı yapıda ve büyük yapıdalardır. Çünkü erkek kozalakları kısa zamanda çıkarlar biterler. Erkek olanlar polen döken küçük kozalaklardır ve kısa süreliğine çıkarlar.

 -Çam ağacı reçinesinden faydalanılan ağaç türlerinden bir tanesi olup özellikle “Çam sakızı” çam ağaçlarından elde edilmektedir.

-Çam ağacı birçok ağaç türü gibi sağlık yönünden bazı faydaları olduğu belirtilen ağaçlardandır. Özellikle astım ve öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir.

-Çam ağacı aynı zamanda bazı parfümlerin yapımında kullanılmaktadır. Hatta çam kokulu parfüm ismini sıklıkla duymuşuzdur. Çünkü çam kokusu güzel olan ağaçlar arasındadır.

-Çam ağaçları ülkemizde geniş yayılım alanı gösterdiğinden keresteciliğin önemli bir bölümünü oluşturan ağaç türüdür.

-Çam ağacı hakkında şu önemli bilgiyi de vermekte yarar vardır. Çam ağaçları özellikle şehirlerde oluşan tozun büyük kısmını emmektedir. Çevre kirliliğini önleme ve insan sağlığı açısından önemli bir yerde bulunmaktadır. Birçok kaynakta yaklaşık 1 hektarlık bir çamlık alanın 1 yılda 30-40 ton civarında toz emdiği belirtilmektedir. (1 hektarlık kayın ormanının 1 yılda emdiği toz miktarı 68 ton olarak kayıtlarda geçmektedir) Yani 1 hektarlık bir alanda toplam olarak 300-400 civarında çam ağacı bulunacağından 1 çam ağacı 1 yılda aşağı yukarı 100 kilo toz emmektedir. Ayrıca aynı oranda da oksijen üretmektedir.)

-Yılbaşı kutlamalarında kullanılan küçük ağaçların neredeyse tamamı çam ağacıdır. Yılbaşı çamı olarak bilinen çam ağacı türüdür.